Jacek Boroń
Prezes Zarządu
 

Inżynier, Absolwent Politechniki Krakowskiej – studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponad 30 lat związany z branżą ciepłowniczą, m.in. z firmami takimi jak krakowski MPEC, Dalkia i Veolia. W latach 2012–2015 Dyrektor ds. Strategii i Polityki Energetycznej Dalkia Term S.A. i Veolia Term S.A. Od 1998 roku związany z PEC w Chrzanowie – przez trzy kadencje, w latach 2004-2012, jako Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chrzanowie i Dalkia Chrzanów Sp. z o.o. (po zmianie nazwy przedsiębiorstwa). W latach 1983-1998 pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie – zaczynając od stanowiska Starszego Referenta ds. Technicznych w Dziale Sieci Cieplnych, następnie m.in. pełniąc funkcje Kierownika Działów: Sieci Cieplnych, Zakładu Dyspozycji Mocy, Zakładu Przygotowania i Inspekcji Ruchu, wreszcie Kierownika Zakładu Marketingu i Rozwoju. Od lipca 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Operacyjnego Węglokoks Energia sp. z o.o. Stanowisko Prezesa Spółki Węglokoks Energia po wygranym konkursie objął 23 sierpnia 2016 r. Odbył liczne szkolenia w zakresie budowania strategii, zarządzania i negocjacji, m.in. Opis i prezentacja strategii organizacji w metodyce balanced scorecard i Zaawansowane Techniki Negocjacji. Zaangażowany w pracę społeczną, przez trzy kadencje był członkiem Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, m.in. pełniąc funkcję wiceprezesa oddziału. Przewodniczący komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej o tematyce związanej techniką sanitarną w latach 1999, 2002, 2004. Reprezentował Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie w charakterze eksperta w konsultacjach społecznych POIŚ 2014-2020 w latach 2013-2014.

 

 

 Jacek Boron 

Krzysztof Rzyski
Wiceprezes ds. Finansów
 

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Od lutego 2015 roku pełnił funkcję wiceprezesa ds. Finansowych Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy sp. z o.o. W latach 1982-1999 związany z Grupą ELEKTRIM, w której pełnił funkcje m.in. Głównego Księgowego, Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa Zarządu. Nadzorował pod względem finansowym wiele zagranicznych projektów w tym m. in. dostawy 3 elektrowni do Indii i Turcji. Autor planów restrukturyzacyjnych w obszarze finansowym Grupy ELEKTRIM. W latach 1997-1999 związany także z PTC sp. z o.o. jako Dyrektor Finansowy i członek Zarządu. W latach 2001-2011 Prezes Zarządu, Dyrektor Finansowy SFERIA S.A. (dawniej OSP Polpager sp. z o.o.), gdzie uczestniczył w opracowaniu strategii spółki, odpowiedzialny był także za przygotowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji. Następnie (w latach 2012-2015) członek Zarządu w firmie BACK OFFICEQ sp. z o.o. odpowiedzialny m.in. za organizację spółki w fazie start-up, w tym przygotowanie strategii, wizji i misji Spółki.

 

 Krzysztof Rzyski

Marek Gralec
Wiceprezes ds. Rozwoju
Odpowiedzialny również za obszar spraw korporacyjnych
i restrukturyzacji.

 

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: nauk społecznych oraz podyplomowych studiów managerskich w Katedrze Nauk Ekonomicznych. Ukończył także podyplomowe studia ekonomiczne Problemy Sektora Elektroenergetycznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbył liczne kursy i szkolenia w kraju i zagranicą, posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. W energetyce zatrudniony od 1985 roku na różnych stanowiskach, głównie w obszarze restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego. Pracował m.in. w Elektrowni Łaziska; w latach 1999-2002 w Górnośląskiej Agencji Poszanowania Energii sp. z o.o. w Katowicach był członkiem Rady Nadzorczej, później Wiceprezesem Zarządu. W Południowym Koncernie Energetycznym S.A. w Katowicach do 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Zarządzania Grupą Kapitałową. W kolejnych latach był Dyrektorem ds. Rozwoju i Restrukturyzacji PBD Drogopol – ZW sp. z o.o. w Katowicach, a także Dyrektorem ds. Handlu w BHM 3 w Sosnowcu. Członek Rady Nadzorczej Huty Pokój S.A. w Rudzie Śląskiej, w przeszłości członek Rad Nadzorczych w Autostradzie Śląskiej sp. z o.o. w Katowicach i Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Dąbrowie Górniczej. Marek Gralec jest pasjonatem sportu, od 2008 roku pełni funkcję prezesa federacji sportowej Energetyk w Warszawie – największego i najstarszego stowarzyszenia tego typu w europejskiej energetyce (wcześniej, od 1998 roku pełnił funkcję wiceprezesa federacji). Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki i członek założyciel a także pierwszy prezes zarządu Towarzystwa Sportowo – Kulturalnego Elektro w Łaziskach Górnych. Członek zespołu autorskiego planu Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015“.

Marek Gralec

media

sidebar3